FDET

FDET

Foreningen for Danske El-Termografer.

Thy TermoTjek er medlem af brancheforeningen FDET og grunden hertil er:

Foreningens formål er at være en aktiv og seriøs aktør for udbredelsen af certificeret el-termografi, samt sikre en professionel indflydelse og tilgang overfor og hos myndigheder, forsikringsselskaber, DBI og andre selskaber, som er med til at sætte kravene for professionel el-termografi.

Foreningen ønske endvidere at arbejde for bedre uddannelse til el-termograferne, og således også her, være en aktiv og seriøs aktør for udbredelsen af certificeret el-termografering.”

For at være medlem af FDET skal man besidde en gyldig godkendelse og certificering i udførelse af el-termografering hos DBI.

Klimaskærm

Som medlem af Foreningen Klimaskærm er det ud fra branche-foreningens retningslinjer og normer, vi trykprøver huse. Det er vores kunders garanti for, at vores trykprøvninger er baseret på de standardiserede retningslinjer, som er fastlagt af de førende specialister på området, sådan at rapporter og målinger skal være nemt at gennemskue for husejere og forbrugere.

UAS Denmark

UAS Denmark

Thy TermoTjek er medlem af UAS Denmark for at kunne følge med i udviklingen omkring lovgivningen og den hastige udvikling på markedet for udstyr til droner. Og spare med andre droneoperatør nationalt og internationalt.

Kontakt os allerede i dag

Gå til kontakt