Blowerdoor

Blowerdoor-test, eller tæthedsprøvning af boliger, udføres for at bedømme tæthedsgraden af huse, og blev indskrevet i bygningsreglementet med virkning fra den 1. april 2006. Testen er med til at give dig et bedre overblik over energiforbruget i din bolig.

Det er ikke et krav at boliger skal blowerdoor testes, men det er et krav at de skal opfylde bygningsreglementets gældende tæthedskrav. I BR18 er tæthedskravet på 1,0 lps*m², hvilket betyder, at der ikke må tilføres mere end 1 liter luft per sekund per opvarmet bruttoetageareal gennem utæthederne i klimaskærmen. Testen foretages både som overtryks- og undertryksmåling. Gennemsnittet af disse to målinger er så selve testresultatet.

 

Termisk fejlfinding

Skulle boligen ikke opfylde de krav, som er stillet efter det gældende bygningsreglement, vil der iværksættes en termisk fejlfinding, ved hjælp af lufthastigheder og/eller brug af røg.

For at sikre at boligen består tæthedskravet kan der blive foretaget en præ-test inden dampspær ”skjules”. Håndværkerne kan med fordel anvende resultatet af blowerdoor-testen som en del af deres kvalitetssikring.

Det er op til den respektive kommune at udvælge/bestemme, hvilke og hvor mange boliger der skal tæthedsprøves.

thy-termotjek-blowerdoor-frit.jpg

Kontakt os allerede i dag

Tlf. 60 55 18 99

Gå til kontakt