Blowerdoor

Blowerdoor test eller tæthedsprøvning af boliger blev indskrevet i bygningsreglementet med virkning fra den 1. april 2006, det er ikke et krav at boligerne skal blowerdoor testes, men det er et krav at boligerne skal bygges så de kan opfylde de i bygningsreglementet gælden tæthedskrav, i BR15 - BR18 er tæthedskravet på 1,0 lps*m², dvs. at der ikke må tilføres mere end 1 liter luft pr. sekund pr opvarmet bruttoetageareal gennem utæthederne i klimaskærmen. Testen foretages både som overtryks- og undertryksmåling, gennemsnittet af disse to målinger er så selve testresultatet.

Skulle boligen ikke kunne opfylde de krav som er stillet efter det bygningsreglement den er bygget efter, så vil fejlsøgningen iværksættes, den vil blive foretaget med termografi, måling af lufthastigheder og/ eller brug af røg.

For at undgå at boligen ikke består tæthedskravet kan der blive foretaget en præ-test, præ-testen bliver udført inden dampspær er blevet ”skjult” og mulig reparation vil være en økonomisk belastning.

Det er op til de respektive kommuner at udvælge/ bestemme hvilke og hvor mange boliger der skal tæthedsprøves.

Men håndværkerne kan med fordel anvende trykprøvningsresultatet som en del af deres kvalitetssikring.

 

thy-termotjek-blowerdoor-frit.jpg

Kontakt os allerede i dag

Gå til kontakt